ee66c297

B Значения цвета


Строковые литералы из этого приложения могут использоваться для специфицирования цветов в JavaScript-свойствах alinkColor, bgColor, fgColor, linkColor, vLinkColor и в методе fontcolor.

Например, Вы можете использовать эти строковые литералы для установки значения цвета тэгов HTML:

<BODY BGCOLOR="bisque">

или

<FONT COLOR="blue">color me blue</FONT>

Вместо строковых значений для специфицирования цвета Вы можете использовать 16-ричные значения red, green и blue из таблицы.

ЦветRed/КрасныйGreen/ЗелёныйBlue/Голубой
aliceblue F0F8FF
antiquewhiteFAEB D7
aqua00FF FF
aquamarine7FFF D4
azureF0 FFFF
beige F5F5DC
bisqueFFE4C4

black00 0000
blanchedalmond FFEBCD


blue
0000FF

blueviolet8A 2BE2
brown A52A2A
burlywoodDEB8 87
cadetblue5F 9EA0
chartreuse 7FFF00
chocolateD2691E

coralFF 7F50
cornflowerblue 6495ED
cornsilkFFF8 DC
crimsonDC 143C
cyan 00FFFF
darkblue0000 8B
darkcyan00 8B8B
darkgoldenrod B8860B
darkgrayA9A9 A9
darkgreen00 6400
darkkhaki BDB76B
darkmagenta8B00 8B
darkolivegreen55 6B2F
darkorange FF8C00
darkorchid9932 CC
darkred8B 0000
darksalmon E9967A
darkseagreen8FBC 8F
darkslateblue48 3D8B
darkslategray 2F4F4F
darkturquoise00CE D1
darkviolet94 00D3
deeppink FF1493
deepskyblue00BF FF
dimgray69 6969
dodgerblue 1E90FF

firebrickB2 2222
floralwhite FFFAF0
forestgreen228B 22
fuchsiaFF 00FF
gainsboro DCDCDC
ghostwhiteF8F8 FF
goldFF D700
goldenrod DAA520
gray8080 80
green00 8000
greenyellow ADFF2F
honeydewF0FF F0
hotpinkFF 69B4
indianred CD5C5C
indigo4B00 82
ivoryFF FFF0
khaki F0E68C
lavenderE6E6 FA
lavenderblushFF F0F5
lawngreen 7CFC00
lemonchiffonFFFA CD
lightblueAD D8E6
lightcoral F08080
lightcyanE0FF FF
lightgoldenrodyellowFA FAD2
lightgreen 90EE90
lightgreyD3D3 D3
lightpinkFF B6C1
lightsalmon FFA07A
lightseagreen20B2 AA
lightskyblue87 CEFA
lightslategray 778899
lightsteelblueB0C4 DE
lightyellowFF FFE0
lime 00FF00
limegreen32CD 32
linenFA F0E6
magenta FF00FF
maroon8000 00
mediumaquamarine66 CDAA
mediumblue 0000CD
mediumorchidBA55 D3
mediumpurple93 70DB
mediumseagreen 3CB371
mediumslateblue7B68 EE
mediumspringgreen00 FA9A
mediumturquoise 48D1CC
mediumvioletredC715 85
midnightblue19 1970
mintcream F5FFFA
mistyroseFFE4 E1
moccasinFF E4B5
navajowhite FFDEAD
navy0000 80
oldlaceFD F5E6
olive 808000
olivedrab6B8E 23
orangeFF A500
orangered FF4500
orchidDA70 D6
palegoldenrodEE E8AA
palegreen 98FB98
paleturquoiseAFEE EE
palevioletredDB 7093
papayawhip FFEFD5
peachpuffFFDA B9
peruCD 853F
pink FFC0CB
plumDDA0 DD
powderblueB0 E0E6
purple 800080
redFF00 00
rosybrownBC 8F8F
royalblue 4169E1
saddlebrown8B45 13
salmonFA 8072
sandybrown F4A460
seagreen2E8B 57
seashellFF F5EE
sienna A0522D
silverC0C0 C0
skyblue87 CEEB
slateblue 6A5ACD
slategray7080 90
snowFF FAFA
springgreen 00FF7F
steelblue4682 B4
tanD2 B48C
teal 008080
thistleD8BF D8
tomatoFF 6347
turquoise 40E0D0
violetEE82 EE
wheatF5 DEB3
white FFFFFF
whitesmokeF5F5 F5
yellowFF FF00
yellowgreen 9ACD32Содержание раздела